IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në 13 – 14 dhjetor, Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA) zhvilloi në Tiranë workshopin me temë “Zhvillimi i karrierës, mekanizëm i nevojshëm për tërheqjen e talenteve të reja dhe motivimin e stafit në punë”.

Pjesë e këtij workshopi ishin nëpunës civilë nga administratat e vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilët merren me çështjet e menaxhimit të burimeve njerëzore.

Gjatë dy ditëve të workshopit, pjesëmarrësit ndan përvojën e tyre sa i përket zhvillimit të karrierës në administratën publike, mangësitë apo vështirësitë e hasura, si dhe identifikimin e sfidave për të ardhmen.

Përfaqësues të DAP folën për mobilitetin brenda institucioneve të administratës, si një përvojë shumë e mirë për të lëvizur në pozicione pune të ngjashme apo ngritje në detyrë në pozicione të niveleve më të larta brenda institucioneve të administratës publike, pjesë e shërbimit civil.