IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA) organizoi takimin e grupit të punës së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Zhvillimit Profesional, me pjesëmarrës nga administratat publike të vendeve të rajonit.

Gjatë këtij aktiviteti Grupi i Punës së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Zhvillimit Profesional diskutoi për mënyrën dhe teknikat që kanë nevojë vendet e rajonit për tendencat e reja në rekrutimin bazuar në meritë, si dhe për vlerësimin e performancës.

Në këtë aktivitet morën pjesë dhe përfaqësues nga Departamenti i Administratës Publike, të cilët ndanë eksperiencën e punësimit të ekselentëve në administratën publike shqiptare, si një mundësi unike që ndihmon të rinjtë në zhvillimin e aftësive profesionale dhe karrierës së tyre në administratë. Thirrje të tilla janë një mekanizëm për tërheqjen e talenteve të reja në administratën publike.

Aktiviteti u zhvillua në Beograd, Serbi, në datën 30 nëntor me 1 dhjetor.