IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Përgjatë muajit dhjetor, projekti “Qelizat e reja” nëpërmjet shkollës online ka vijuar fazën parapërgatitore me trajnime intensive për 25 nëpunësit e përzgjedhur, për të kuptuar më mirë praktikën e tyre në vendet anëtare të BE.

Përfaqësuesi i Skemës së Auditit dhe Menaxhimit Eko (EMAS), z. Celso Sanchez Martinez, prezantoi në 5 dhjetor tematikat e Komisionit Evropian të cilat do të orientohen më shumë drejt politikave të gjelbra duke përdorur strategjinë e re të Burimeve Njerëzore për iniciativa më të qëndrueshme për praktikat e gjelbra si dhe strategjinë digjitale. Gjithashtu,gjatë sesionit u diskutua ndikimi që do të ketë zbatimi i EMAS në një mjedis ku konsumohet më pak letër dhe energji elektrike, për të reduktuar emetimin e karbonit.

Në 11 dhjetor gjatë sesionit të shkollës online u diskutua mbi praktikat e ekselencës së shërbimit civil të Drejtorisë së Përgjithshme të Administratës dhe Shërbimit Civil, në Francë. 25 nëpunësit u njohën me funksionet e këtij institucioni sa i përket nxitjes së transformimit dhe modernizimit të shërbimit publik, strategjinë për krijimin e një administrate publike tërheqëse, programet inovative të shërbimit civil që synojnë zhvillimin e karrierës, etj.

Në sesionin e datës 13 dhjetor, 25 nëpunësit e projektit “Qelizat e reja” ndoqën znj. Marion Loustric, Drejtore Programi në Drejtorinë Digjitale Ndërministrore, e cila foli për përmirësimin e shërbimit civil nëpërmjet transformimit digjital në administratën publike franceze. Ajo foli konkretisht për sfidat dhe arritjet e transformimit digjital shtetëror, kornizën ligjore dhe teknikën që rregullon iniciativat digjitale.

Më 19 dhjetor përfaqësuesja e Burimeve Njerëzore e Drejtorisë Digjitale Ndërministrore (DINUM), znj. Cornelia Findeisen foli për tërheqjen dhe mbajtjen në punë të talenteve më të mira, si dhe përpjekjet e transformimit digjital të administratës franceze. Ajo theksoi rëndësinë e transformimit digjital në përmirësimin e sektorit publik, kushteve të punës, ofrimin e një page konkurruese si dhe mundësinë për rritje në karrierë.