IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Takimi i 6- i Grupit Special për Reformën në Administratën Publike, që u zhvillua më 8 mars 2016 në Tiranë ka pasur në fokus të tij disktutimin e progresit të bërë në zbatim Strategjisë Ndërsektoriale të Reformës në Administratën Publike 2015-2020 dhe Planit të saj të Veprimit.

Takimi është bashkëdrejtuar nga Ministra e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Znj. Milena Harito dhe nga Përgjegjësia e Njësisë për Shqipërinë dhe Bosnje Hercegovinën në Komisionin Evropian, Znj. Michaela Matuella.

Në takim kanë marrë pjesë të gjithë institucionet shqiptarë të përfshira zbatimin e  Strategjisë për Reformën në Administratën Publike dhe gjithashtu të gjithë aktorët kryesorë vendas dhe të ndërkombëtarë, duke përfshirë Delegacionin e BE, UNDP, Bankën Botërore etj.

Në fjalën e saj në çelje të takimit, ministrja Harito është shprehur: “Reforma në Administratën Publike, si prioriteti numër 1 në rrugën e anëtarësimit të Shqipërisë në BE ka shënuar progres të konsiderueshëm gjatë dy viteve të kaluara. Tashmë ka përfunduar raporti i parë i Strategjisë Ndërsektoriale për Reformën në Administratën Publike (SNRAP) per vitin 2015. Nga gjetjet e këtij raportit rezulton se 63% e aktiviteteve janë duke u zbatuar. Nga këto 12% janë realizuar plotësisht ndërsa 88% të tjerat janë realizuar pjesërisht. Shifrat e paraqitura janë tejet premtuese, pasi më shumë se gjysma e aktiviteteve ka filluar zbatimin gjatë vitit të parë të strategjisë”.

Duke ju referuar objektivave për të ardhmen, Ministrja Harito tha: “Në terma afatshkurtër sfida jonë e vitit në vijim është shtrirja e sistemit të informacionit, pra asaj që quhet baza e të dhënave të administratës publike nga Shërbimi Civil ku ajo është tashmë efikase në të gjithë Administratën Publike. Është një sfidë e madhe, por është guri i themelit për të çuar përpara reformën”.

Ky takim vjen pas Raportit pozitiv të Komisionit Evropian për fushën e Administratës Publike, në të cilin shprehej se “progres i mirë është bërë në lidhje me prioritetin kyç të Reformës në Administratën Publike, sidomos në lidhje me implementimin e një strategjie për një reformë gjithëpërfshirëse”.

Grupi Special për Reformën në Administratën Publike është një strukturë dialogu mes Komisionit Evropian dhe Qeverisë së Shqipërisë në kuadrin e Marrëveshjes për Stabilizim dhe Asociim.