IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Përfaqësues të DAP dhe administratave publike të vendeve të Ballkanit Perëndimor morën pjesë në mbledhjen e Komitetit të Programit të Shkollës Rajonale të Administratës Publike (ReSPA) në Shkup.

Gjatë mbledhjes së datës 31 janar u diskutuan dinamikat e vitit të kaluar dhe aktivitetet e reja që do të zhvillohen përgjatë 2024.

Vlerësimi i progresit të punës, qëllimet dhe prioritetet e Reformës së Administratës Publike dhe integrimit evropian në lidhje me programin dhe strategjinë e ReSPA, ishin pikat kyçe të diskutimit mes pjesëmarrësve në këtë aktivitet.

Fushat tematike si: koordinimi i politikave, menaxhimi i burimeve njerëzore, transformimi digjital dhe integrimi në BE do të jenë gjithashtu fokusi i këtij viti. Organizatorët prezantuan gjithashtu draftin e parë të Strategjisë së re ReSPA 2025 - 2030 si dhe risitë ku do të bazohet kjo strategji.