IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në kuadër të projektit “Qelizat e reja”, Instituti Kombëtar për Shërbimin Publik në Francë publikon dy vende vakante për ekspertë të lartë në fushën e Reformës së Administratës Publike dhe në fushën e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për të shprehur interesin tuaj, mund të aplikoni në dy njoftimet e mëposhtme që përfshijnë dokumentet me anekset përkatëse në lidhje me Termat e references dhe Udhëzimin për tenderuesit.

Linku për ekspertin e lartë në fushën e Reformës së Administratës Publikehttps://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7176982546050600961/

Linku për ekspertin e lartë në fushën e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7176983910101192704/

Afati i aplikimit: 1 prill 2024 / në adresën e emailit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekti ‘Qelizat e Reja/Young cells’ i financuar nga Bashkimi Evropian nën IPA II 2020, synon zhvillimin e rritjes së kapaciteteve të 25 nëpunësve civilë të administratës publike shqiptare në një program të dedikuar me trajnime praktike, seminare dhe workshop-e, vizita studimore dhe praktika pune në shkollat dhe administratat publike të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian (Francë, Itali, Gjermani dhe Kroaci).

Programi do të mbështesë Qeverinë Shqiptare në reformën e shërbimit civil dhe do të kontribuojë në zhvillimin e mëtejshëm të një administrate publike efiçente, efektive dhe transparente në Shqipëri.

Programi po zbatohet nga Instituti Kombëtar Francez i Shërbimit Publik (French National Institute of Public Service/INSP) dhe partnerët: Universiteti i Shkencave Administrative të Aplikuara në Kehl (Gjermani); Universiteti i Bolonjës; rajonin Emilia-Romagna (Itali) dhe dy partnerët shoqërues Shkolla e Administratës Publike e Kroacisë dhe Greqisë në bashkëpunim me Departamentin e Administratës Publike dhe Shkollën Shqiptare të Administratës Publike.