IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Akademia e mirënjohur Diplomatike e Vjenës fton gratë e administratës publike shqiptare të aplikojnë në programin 3- javor, me temë “Gratë Udhëheqëse, Europa Juglindore dhe Deti i Zi / Kaukazi i Jugut".

Programi që do të zhvillohet online - përmes platformës ZOOM, gjatë periudhës 06 – 24 maj, synon të aftësojë gratë e administratës publike nga Shqipëria, Kosova, Bosnjë - Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia, Deti i Zi/Kaukazi Jugor me njohuri të nevojshme të Aftësive të Buta/Soft Skills në lidhje me lidershipin në administratën publike. Programi do të fokusohet gjithashtu dhe në tema për mbrojtjen e të drejtave të grave dhe barazinë gjinore.

Përparësi do të kenë kandidatet që u përkasin pakicave etnike, fetare, apo me aftësi ndryshe, do të shihen me përparësi.

Afati i aplikimit për këtë program është data 2 prill 2024.

Në fund të programit, pjesëmarrëset do të pajisen edhe me një certificatë.

 

Për informacion më të detajuar lidhur me programin, kriteret dhe aplikimin i gjeni këtu