IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

FUSHA E NJOHURIVE KU DO TE MBESHTETET VLERESIMI PER PËRFITIMIN DHE PËRDITËSIMIN E NJOHURIVE SHTESË TË NEVOJSHME PËR REALIZIMIN E FUNKSIONEVE TË NËPUNËSVE CIVILË TË ADMINISTRATËS DOGANORE

 

Testimi do të përmbajë:

-          Pyetje teorike;

-          Ushtrime (çështje) praktike.

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datat 8 dhe 9 Janar 2018. Vendi dhe ora e zhvillimit të testimit me shkrim do të publikohen në ditët në vijim.

 

Ø  Legjislacioni mbi të cilin do të ndërtohen pyetjet është si vijon: