IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

PËR PROCESIN E PLOTËSIMIT TË VENDEVE TË LIRA NË SHËRBIMIN CIVIL NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE, NGRITJES NË DETYRË PËR KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE NËPËRMJET KONKURRIMIT TË HAPUR