IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Annual Monitoring Report 2022

  

 

Raporti Vjetor i Monitorimit 2022

 

Annual Monitoring Report 2021

  

 

Raporti Vjetor i Monitorimit 2021

 

 

Raporti Vjetor i Monitorimit 2020

 

 

 

Annual Monitoring Report 2020

 

  

 

Raporti Vjetor i Monitorimit 2019

 

 

Annual Monitoring Report 2019

  

 

Raporti Vjetor i Monitorimit 2018


 

Annual Monitoring Report 2018

 

 

Raporti Vjetor i Monitorimit 2017 

Annual Monitoring Report 2017

 

 

 

Annual Monitoring Report 2016
 

Raporti Vjetor i Monitorimit 2016


 

Raporti Vjetor i Monitorimit 2015

 

Annual Monitoring Report 2015