IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

 

 

Plani i aktiviteteve 2018 - 2020 i miratuar me VKM nr. 697 date 30.10.2019CoMD  , mund të shkarkohet në linkun:  Plani i Ri i Aktiviteteve 2018-2022  si dhe Plani i Kostuar i Aktiviteteve 2018-2022