IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

  PLANI KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2018 - 2020

 

PLANI KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2017 - 2020

 

PLANI KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2016 - 2020

 

PLANI KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2015 - 2020

 

PLANI KOMBËTAR PËR ZBATIMIN E MARRËVESHJES SË STABILIZIM-ASOCIIMIT 2012-2015