IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në Ditën Ndërkombëtare të Punës, 1 Maj, Departamenti i Administratës Publike, mori pjesë në Panairin e Punës për qarkun e Tiranës. Në stendën e Departamentit të Administratës Publike u mirëpritën rreth 300 persona të cilët shprehën interesin për mundësitë e punësimit në shërbimin civil.

Përfaqësues të DAP prezantuan me detaje mënyrën e aplikimit online, duke ju përgjigjur dhe dhënë informacion të plotë mbi çdo pyetje të bërë nga vizitorët të cilët ndalonin dhe shprehnin interesin e tyre në stendën e Departamentit të Administratës Publike. Gjithashtu të interesuarit u orientuan lidhur me procesin e aplikimit dhe konkurrimit në tërësi, ndërsa u informuan për 88 vendet e lira aktualisht të aksesueshme për aplikim, në kategorinë ekzekutive.

Pozicionet e prezantuara përfshinin fusha të ndryshme të arsimit si: jurist, ekonomist, shkenca sociale e të tjerë. Nëpërmjet broshurave dhe fletushkave të interesuarit u informuan për vendet me dhe pa eksperiencë pune në institucione të ndryshme qendrore në ministri, institucione varësie, prefektura apo institucione të tjera në rrethe.

Panairi i cili u zhvillua në sheshin Skënderbej, organizuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Shërbimi Kombëtar i Punësimit, synoi ndërtimin e një platforme efiçente komunikimi dhe ndërveprimi mes aktorëve në tregun e punës, qeverisë, sipërmarrjes, zyrave të punës, shkollave të arsimit profesional dhe punëkërkuesve, me qëllim prezantimin e mundësive që ofron tregu i punës në rajonin e Tiranës.