IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

 

 

Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA) ofron tre mundësi trajnimi për nëpunësit civilë në muajin tetor në Danilovgrad, Mali i Zi. 

Trajnimet dedikuar trajnerëve mbi:

  • “Sfidat e Integritetit në Prokurimin Publik”, në datat 15 - 16 Tetor, linku si më poshtë:

https://respaweb.eu/0/events/182/training-of-trainers-integrity-challenges-in-public-procurement

  • “Sfidat e Integritetit në Rekrutimin dhe Përzgjedhjen në Shërbimin Civil”, në datat 15 - 16 Tetor, linku si më poshtë:

https://respaweb.eu/0/events/181/respa-training-of-trainers-integrity-challenges-in-recruitment-and-selection-in-the-civil-service

  • “Integriteti dhe Konflikti i Interesit”, në datat 23 - 24 Tetor, linku si më poshtë:

https://respaweb.eu/0/events/183/respa-training-of-trainers-integrity-and-conflict-of-interest-in-the-western-balkans

 Kujdes afatet e aplikimit!