IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

PERFSHIRJEN E PUNONJESVE TE ADMINISTRATES SHTETERORE NE VEPRIMTARI POLITIKE 

Kontakto direkt Drejtoreshën e Departamentit Znj.Albana Koçiu duke plotësuar këtë formular.

 

Plotesoni fushat e meposhtme

0/255

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com