IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA) është një organizatë ndërkombëtare e krijuar si një iniciativë e përbashkët e Bashkimit Evropian dhe Vendeve të Ballkanit Perëndimor për të forcuar bashkëpunimin rajonal në reformat e administratës publike dhe Integrimin Evropian të anëtarëve të saj, ndër të cilët dhe Shqipëria.  

Për të shqyrtuar vendimet e saj të brendshme të lidhura me rekrutimet dhe rregulloren e stafit, Bordi Drejtues i ReSPA ka krijuar organin e pavaruar Bordi i Apelimit (Appeal Board) i cili do të përbëhet nga një përfaqësues i çdo vendi anëtar të ReSPA. 

ReSPA fton të gjithë kandidatët e kualifikuar të aplikojnë për të qenë pjesë e Bordit të Apelimit (Appeal Board), duke dërguar CV-në e tyre me referenca si dhe dokumentet shoqëruese të skanuara në adresën: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data e fundit e aplikimit është 7 Shkurt 2020.

Për më shumë informacion lidhur me shpalljen dhe kriteret e kualifikimit klikoni në linkun e mëposhtëm: 

https://respaweb.eu/0/tenders/153/call-for-expression-of-interest-for-appeal-board