IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datën 19 shkurt, Departamenti i Administratës Publike së bashku me përfaqësues të administratave publike të rajonit dhe ekspertë ndërkombëtarë morën pjesë në webinarin e organizuar nga SIGMA – OECD, mbi rëndësinë e cilësisë së raporteve të monitorimit vjetor.

Pjesëmarrësit ndanë eksperiencat e vendeve të tyre në procesin e monitorimit të strategjive duke diskutuar rreth pyetjeve/rekomandimeve të ndryshme në hartimin e raporteve vjetore të monitorimit të strategjive ndërsektoriale dhe sektoriale në fushën e Refomës në Administratën Publike.

DAP, prezantoi risitë e pasqyruara në raportin e fundit të monitorimit të SNRAP, sfidat dhe prioritetet për të ardhmen. Ekspertët e SIGMA vlerësuan prezantimin dhe paraqitjen e raportit të monitorimit vjetor të Shqipërisë, si një model të mirë për t'u ndjekur edhe nga vendet e tjera.

Takimi i zhvilluar i paraprin kështu fazës së hartimit të raportit të monitorimit të SNRAP për vitin 2020, sipas rekomandimeve dhe udhëzimeve të SIGMA.