IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Departamenti i Administratës Publike shpalli në muajin nëntor thirrjen për aplikim për ekspertë të jashtëm, për t’u bërë pjesë e Komiteteve të Pranimit. Këto komitete shërbejnë për vlerësimin e kandidatëve që aplikojnë për procedurat e rekrutimit në shërbimin civil. Nëpërmjet njoftimit në faqen zyrtare www.dap.gov.al, DAP fton të interesuarit të aplikojnë deri në datën 15 dhjetor.

Fushat për të cilat ekspertët e jashtëm duhet të kenë njohuri janë: Shkenca Juridike, Ekonomike, Mjedisore, Mjekësore, të Natyrës, Inxhinierike, Detare, Bujqësore, Auditimit, Prokurimeve publike/Koncesioneve/Partneritetit Publik Privat, Planifikimit strategjik, Hartimit ose menaxhimit të projekteve, dhe Integrimit Evropian.

Ekspertët do të japin kontributin e tyre në: përgatitjen e pyetjeve për testimin e fushës së njohurive, të aftësive dhe të cilësive të kërkuara për pozicionet vakante, të propozojnë pyetje në kuadër të intervistës së strukturuar me gojë, të marrin pjesë në shqyrtimin e ankesave të paraqitura nga kandidatët, të jenë objektiv, të paanshëm dhe profesional gjatë procesit të vlerësimit.

Për më shumë informacione mbi mënyrën e aplikimit dhe dorëzimin e dokumenteve klikoni këtu.