IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Projekti ‘Qelizat e Reja/Young cells’ i financuar nga Bashkimi Evropian nën IPA II 2020, synon t’i japë mundësinë 25 nëpunësve civilë të administratës publike shqiptare të marrin pjesë në një program zhvillues për rritjen e kapaciteteve të tyre.

Aneks 1 - Pershkrim projekti

Aneks 2 - Permbajtja e programit 

Aneks 3 - Pyetjet e shpeshta dhe përgjigjet 

Annex 1 - Project description and aims

Annex 2 - Programme content

Annex 3 - Frequently asked questions 

Lista e kandidatëve të kualifikuar për fazën e intervistës  "Young Cells 2023"

LISTA E FITUESVE "Young Cells 2023"